Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİMİ SÜRECİ

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİMİ SÜRECİ

 

İşe devamsızlık en sık karşılaşılan sorunlardan biri olup en çok işe iade davalarında karşımıza çıkan sorunlardan biri, işverenlerin en çok usul hatalarının yapıldığı bu süreci iyi yönetememesinden mi kaynaklanıyor?

Çalışanlarda bu durumla karşılaştıklarında haksızlığa uğradığını öne sürerek Yargı sürecine başvurarak İhbar ve Kıdem Tazminatı talebiyle başvuruda bulunabilmekte hatta Bölge Çalışma Müdürlüklerine şikâyet edebilmektedirler. Kimi durumlarda İşveren haklı konumda olduğu halde usul hatalarından dolayı bu davaları kaybetmektedirler.

 

Bu süreçte işveren temsilcisi süreci çok iyi koordine etmeli, soğukkanlılıkla ve bunu bir fırsat gibi düşünüp hareket etmemelidir. Feshin en son çare olduğu unutulmamalıdır, süreçle ilgili dikkat etmeleri hususları titizlikle yürütülmesi gereken bir konudur. Aksi halde işverenin haklı olduğu konularda dahi işçi lehine yorum gereği bu davaları kaybetmeniz sürpriz olmayacaktır.

 

İşe, bir çalışanın mazeret bildirmeden gelmemesi, öncelikle yapılması gereken çalışanın işe gelmediği günlerle ilgili olarak tutanakla tespit edilmesi gerekiyor. Bu tutanaklarda şahitlerden en az birinin mesai arkadaşının olmasına dikkat edilmesi gereken konudur, mahkeme sürecinde işverenin bunu planlı olarak gerçekleştirdiği izlenimi bırakılmamalıdır.

 

Sonrasında çalışanın işe gelmediği günler için tutulan tutanaklarla birlikte bu süreci belgeleyebilmek için önce noterden çalışana iş başı yapması gerektiği ve gelmediği günlerle ilgili mazeretini bildiren, ispatlayıcı evrak ibraz etmesini aksi durumda iş akdinin fesih edileceğini bildirmeniz gerekmektedir. Bu süreci belgeleyici deliller ile gerçekleştirmeniz gerekiyor defalarca telefonla iletişim kurmak istedik telefonlarına bakmadı geri dönmedi, haber gönderdik, kendisine ulaşamadık gibi ifadelere itimat edilmez. Bu nedenle çalışana noter aracılığı ile ihtar ( işe davet) yazısı göndermeniz akıllıca olacaktır.

 

…/…/2012 tarihinden işbu ihtarın keşide gününe kadar işe hiçbir izin, mazeret veya özrünüz olmaksızın gelmediğiniz tespit edilmiş ve tutanak altına alınmış olmakla birlikte; eğer var ise bu ihtarın tarafınıza tebliğini izleyen iki gün içerisinde devamsızlığınıza ilişkin yasal mazeretinizle ilgili yazılı belgelerinizi şirketimize iletmeniz, aksi takdirde iş akdinizin İş Kanununun 25/II maddesi g fıkrası uyarınca haklı olarak ve derhal feshedileceği tarafınıza ihtar olunur

 

Daha sonra yapmanız gereken en önemli işlem, noterden gönderdiğiniz evrakın barkod numarasını alarak PTT’den işçiye ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve sonrasında notere tebliğ şehri koydurmanızdır.( Bu süreci acele posta servisi ile yapılması lehinize olur)

 

İhtar yazısı işçiye ulaştıktan sonra 2 gün daha beklersiniz. İşçi işe başlamaz ve en önemlisi ispatlayıcı evrak ibraz etmez ise, noterden 1. gönderdiğiniz ihtar yazısı bir anlamda işe davet yazısının tarih ve numarasını yazıp, ilgi tutarak iş başı yapmadığı ve ispatlayıcı evrak sunmadığı için iş akdinin devamsızlık nedeniyle fesh edebilirsiniz. ( 4857 sayılı iş kanunun 25/II-g) Bu arada siz gelmediği ile ilgili tutanaklar tutmaya devam etmelisiniz.

 

............ tarihinden bu yana şirketimizde …………. Sıfatıyla çalışmaktasınız. Tarafınıza gönderilen …/…/2012 tarihli Üsküdar …. Noterliği ……….. yevmiye numaralı ihtarnameye istinaden, …/…/2012 tarihinden ihtarnamenin keşide edildiği …/…/2012 tarihine kadar işyerine mazeret bildirmeksizin devam etmediğiniz tespiti ile ihtarnamenin tebliğ edildiği günden itibaren iki gün içinde devamsızlığınıza ilişkin yasal mazeretinizi bildirmeniz ihtarında bulunulmuştur.

 

 

Tarafınızca devamsızlığınıza ilişkin mazeretiniz bildirilmediğinden, işbu fesih bildirimi ile 4857 sayılı İş Kanunu madde 25/ II- g maddesi “ İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” hükmü uyarınca iş akdinizin şirket tarafından tek taraflı, derhal, tazminatsız, haklı nedenle feshedildiğini tarafınıza bildiririz.

 

Şirket yönetimi bu tür durumlarla karşılaştıklarında hemen iş akdini fesih etmek istedikleri zaman, konu yargıya intikal ettiğinde işverene, neden işçinin savunmasını almadın, belki gelmemesinin çok geçerli bir nedeni vardı, hastaydı, annesi, babası vefat etmişti gibi, eşi çocuğu hasta gibi " işçi lehine zorlayıcı kararlar çıkıyor.

 

Bu nedenle izlenilecek süreçler;

• İşe gelmediği ile ilgili tutanak tutulmalı,

• Çalışanın bu süre sonrasında işe başlaması halinde savunmasının alınması,

• Çalışanın işe gelmemesinin devamında noterden ihtar( işe davet) yazısı gönderilmesi ve çalışana tebliğ edildiğini takip etmesi, belirlenen süre içerisinde geri dönüş olmadığı durumda fesih bildirimin karşı tarafa bildirilmesi ile birlikte işten çıkış tarihinin kesinleştirilmesi gerekir.

 

Bu süreçlerde bazı arkadaşlarımız prosedürlerin uzun sürdüğü ve maliyetli olduğu gerekçesiyle bu yolları izlemedikleri görülmektedir. Hatta işten çıkış tarihi olarak işe devamsızlığın ilk günü işten çıkışı yapıldığı ve çıkış tarihinden sonra tutanakların tutulduğu görülmekte.

 

Bu konuyla ilgili olarak çalışanın ilgili ay’ da 5. günden sonra devamsızlık oluşmuş ve fesih bildirim yazısını bu süreçler sonrası 13. gün bildirimi yapmışsanız işten çıkış tarihi olarak 13. gün baz alınmalı ve SGK’ya çıkışını 13.gün itibariyle bildirmelisiniz ve 5. günden sonra eksik gün ekinde SGK’ya devamsızlık tutanakları ve noter yazışmalarını ekleyerek işe gelinmeyen bu günlerin ücretini ödemek durumunda değilsiniz.

 

İşten çıkış sürecinde işçinin çalışmış olduğu güne kadar hak etmiş olduğu ücret, fazla mesaisi varsa kullanmadığı yıllık izin ücreti ve iş sözleşmesinden doğan hakları işçiye ödenmesi gerekir.

 

Murat Sümer'e 
Teşekkürler