Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ-DAYANAKLARI-HAKLARI

Sıra No İşten Ayrılış Nedeni Kanun Maddesi Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı işsizlik Ödeneği
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 4857 SK. Md. 15 - - -
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 4857 SK. Md. 15 - - -
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4857 SK. Md. 17 - + -
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4857 SK. Md. 17, + + +
854 SK. Md.16,
5953 SK. Md. 6/4. Fıkra
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4857 SK. Md.11 + - +
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
9 Malulen emeklilik nedeniyle 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
10 Ölüm 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
11 İş kazası sonucu ölüm 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
12 Askerlik 1475 SK. Md.14 + - +
(4857 SK. Md.120)
13 Kadın işçinin evlenmesi 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 1475 SK. Md.14 + - -
(4857 SK. Md.120)
15 Toplu işçi çıkarma 4857 SK Md.29 + + +
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli - - - -
17 İşyerinin kapanması 4857 SK. Md.3 + + +
18 İşin sona ermesi   + + +
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)   - - -
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)   - - -
21 Statü değişikliği   - - -
22 Diğer nedenler   - - -
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4857 SK. Md.24-III + - +
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4857 SK. 24-I + - +
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4857 SK. Md.24-II, + - +
5953 SK. Md.11-I
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih 4857 SK. Md. 25-II - - -
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4857 SK. Md.25-III-IV + - +
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4857 SK. Md. 25-I, + - +
5953 SK. Md.12/I
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4857 SK. Md.25-II - - -
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)   - - -
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   + + +
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih   + + +
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 5953 SK. Md.7 + - +
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4857 SK. Md.6 + + +

Bilgilendirme amaçlıdır, uygulamada mevzuatlar esastır.