Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANLAR

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması 
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

230 TL

460 TL

2.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

120 TL

240 TL

1.200 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

60 TL

120 TL

600 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

460 TL

2.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

240 TL

1.200 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

120 TL

600 TL