Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

E FATURA MÜKELLEFİ OLMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;
 
2018 cirosu 10 milyon ve üzeri olanlara 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. 
 
Ayrıca 2019 cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca bu mükelleflerin 01.01.2021 tarihinden itibaren e-defter tutmaları gerekmektedir.
 
Söz konusu tebliğe göre;
 
1. Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle faaliyet gösterenler,
2. İnternet üzerinden mal ve hizmet alınması, satılması, kiralanması, reklamlarının verilmesi faaliyetinde bulunanlar e- fatura ve e-arşiv fatura kullanmak zorundadırlar.
 
E-fatura kullanmak zorunda olanlardan;
1. Tarım orman bakanlığınca oluşturulan Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar,
2. Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle faaliyet gösterenler,
3. 2018 veya devam eden yıllarda cirosu 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-irsaliye kullanmak zorundadırlar.
 
E-fatura kullanmak zorunda olanlardan;
1. Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle faaliyet gösterenler e-müstahsil uygulamasını kullanmak zorundadırlar.
 
Tebliğin IV.2.4.3. bölümünde belirtilen hükümler kapsamında; yıllık 5 milyon TL altında kalan bütün gerçek ve tüzel kişilerin faturalı işlemlerini ilgilendiren temel bir değişiklik yapıldı:
 
e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce;
1. Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30 bin TL yi aşması halinde,
2. Vergi mükelleflerine düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5 bin TL yi aşması halinde söz konusu faturaların e arşiv fatura olarak https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html üzerinden düzenlenmesi zorunludur.
 
Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
1. 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyeti devam edenlerin 01.06.2020 tarihine kadar,
2. 01.02.2020 tarihinden sonra mükellef olanların işe başladıkları ayı takip eden 3. Ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu kullanmaları zorunludur.
 
Mükelleflerin söz konusu belgeleri 10 yıl boyunca saklama ve ibraz yükümlülükleri bulunmakta olup https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sadece bu belgeleri düzenleme işleminde kullanılabilmekte, saklama sorumluluğu mükellefe bırakılmaktadır. Söz konusu belgelerin gönderilip alınması ve elektronik olarak saklanması için aracılık hizmeti veren özel entegratör firmaları var. Bunlardan biriyle çalışılmasını özellikle tavsiye ediyoruz.
 
Başvuru Süreci;
 
Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle Gerçek kişilerin elektronik imza (herhangi bir e imza şirketinden), tüzel kişilerin şirket adına mali mühür (https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go internet üzerinden başvuru yapılıyor) alması gerekiyor. Ardından ilgili belgeleri kullanmak için başvurular yapılabilecek.
 
01.01.2020 den itibaren e-fatura mükellefi olanlara e-fatura düzenlenmesi gerekiyor; e-fatura mükellefi olmayanlara e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.
E-fatura ve e-arşiv fatura mükellefi olanlar artık kağıt fatura kullanamayacaklar. 01.01.2020 tarihinden itibaren fatura keseceklere bilgi verilmesi çok önemli, e-fatura kullanıcısı olanlar kağıt fatura düzenlemesin çünkü GEÇERSİZ sayılıyor.