Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

ADINIZA DÜZENLENMİŞ ÖDEME EMİRLERİNİ ÖNEMSEMEMEZLİK ETMEYİN

ADINIZA DÜZENLENMİŞ ÖDEME EMİRLERİNİ ÖNEMSEMEMEZLİK ETMEYİN

SGK veya vergi daireleri geçmiş dönem prim borçları veya vergi borçları nedeniyle şirket hissedarlarına / yönetim kurulu üyelerine icra takibi yapmakta ve adreslerine ödeme emirleri göndermektedir.

7 günlük yasal süresi içerisinde ve yetkili makama usulüne uygun şekilde bir itirazda bulunulmaz ise bu ödeme emirleri kesinleşmekte ve itiraz yolu bir daha açılmamak üzere tamamen kapanmaktadır.

Çoğu kez haklı itirazlarda bulunarak ödeme emirlerini iptal ettirebilmek mümkün iken vatandaşlarımız ya itiraz süresini geçirmekte ya da yanlış mercilere-kanun yollarına başvurarak itirazlarının yok hükmünde kabul edilmesine neden olmakta HAKLI İTİRAZLARI ile borçtan kurtulabilme şansları varsa dahi bu haklarını kaybetmekte ve oldukça büyük bir borç altına girmektedirler.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

İlgili kurum tarafından geçmişte hissedarı olduğunuz şirket tarafından ödenmeyen işsizlik sigortası primi ve gecikme zamlarını içeren bir ödeme emri tarafınıza gönderildi ise ne yapmalısınız?

Ödeme emrine karşılık Kuruma yazacağınız bir itiraz dilekçesini iadeli taahhütlü olarak / noter vasıtasıyla/ hızlı posta ile/ kargo-kurye ile ve sair şekillerde göndermeniz geçerli OLMAYACAK ve HİÇ İTİRAZ ETMEMİŞ KABUL EDİLECEKSİNİZ.

Geçerli bir itirazda bulunabilmenin tek yolu ödeme emrini tebliğ almanızdan itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkili mahkemede dava açmaktır.

Burada ödeme emrini gönderen Kurumun bulunduğu yerde Örneğin ödeme emrini Ankara SGK İl Müdürlüğü gönderdi ise Antalya’da yetkili mahkemede açacağınız dava ile ( Ankara’da dava açmış olmak için illa Ankara’ya gitmenize veya oradan bir avukat bulmanıza gerek yoktur; bulunduğunuz yerden örneğin Antalya’da iseniz Ankara ……. Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Antalya …….. Mahkemesine  şeklinde verilecek usulüne uygun bir dava dilekçesi ile) süresinde  dava açıp itirazda bulunabilirsiniz.