Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI

MTV Kanunu’nun 14. maddesinde,

Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Hükmü yer almaktadır

197 Sayılı MTV Kanununda yer alan tarifeye göre gider yazılıp yazılmayacağını gösterir tablo.

Tarife No

Taşıt Cinsi

MTV'nin gider yazılıp, yazılamayacağı

I

Otomobil
Motosiklet
Arazi taşıtları
Kaptıkaçtı vb.

Yalnızca taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşanlar, kiraya verdiklerine ait MTV'yi gider yazabilir.

Taşıt kiralama dışında, ticari maksatla kullanılsalar dahi gider yazılamazlar.

II

Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Çekici
Motorlu karavan
Panel van vb.

Gider yazılabilir.

IV

Uçak
Helikopter

Ticari maksatla kullanılanlara ait MTV gider yazılabilir.

Ticari maksatla kullanılmayanlara ait MTV gider yazılamaz.